המודעות לחשיבותו העצומה של נושא הבטיחות בעבודה עלתה באופן משמעותי בישראל בשנים האחרונות. מלבד לידיעות חוזרות ונשנות על עבודות תאונה קטלניות באתרי בנייה בארץ, גם החוק בישראל מכיר בחשיבותו הרבה של נושא זה, ומחייב מקומות עבודה רבים בהם קיימים מפגעי בטיחות פוטנציאליים בהעסקת ממונה בטיחות בעבודה

 

את חשיבותו הרבה של ממונה בטיחות בעסק ניתן להסביר ולתאר בדרכים שונות, כאשר המסקנה העולה מכולן היא זהה – ממונה בטיחות הוא בעל מקצוע אשר בפועל מציל חיים ומביא לצמצום במספר תאונות העבודה שצפויות להתרחש בבית העסק בו הוא מועסק. חלק ניכר מחשיבותם של ממוני בטיחות בעבודה טמון בכך שהם פועלים באופן פרואקטיבי לשיפור מערך הבטיחות והורדת הסיכוי לתאונות, ויכולים להביא לאינטראקציה קרובה ופרודוקטיבית יותר בין ההנהלה לעובדים בבית העסק

 

פעולה אקטיבית להעלאת רמת הבטיחות במקום העסק – תרומתו של ממונה בטיחות

אחד השינויים המרכזיים שמכניסים ממוני בטיחות רבים בבתי עסק אליהם הם מגיעים, הוא מעבר ממדיניות של "כיבוי שריפות" והתייחסות למפגעי בטיחות בעיקר במסגרת תחקור של תאונות שכבר קרו, למדיניות של פעולה אקטיבית לצורך העלאת רמת הבטיחות, כמו גם המודעות הכללית לנושא.

במקומות עבודה רבים, ההתייחסות השוטפת לנושא הבטיחות היא כאל מטרד אשר אינו מכניס כסף לעסק, ולכן מצריך התייחסות מינימאלית וטיפול נקודתי במקרים בהם כבר התגלה מפגע הבטיחות, ומבחינות מסוימות כבר מאוחר מדי. מנהלים ובעלי עסקים רבים מנסים להימנע בכל מחיר מהשקעת משאבים (זמן, כוח אדם, תקציב וכו') במה שלא מניב להם רווחים באופן ישיר וברור לעין, ולכן אינם מעניקים לנושא הבטיחות בעבודה אפילו עשירים מתשומת הלב והמשאבים להם הוא ראוי.

ממונה בטיחות הוא בעל המקצוע המביא במרבית המקרים לשינוי גישה ממשי בכל הנוגע לנושא הבטיחות בעבודה. במסגרת תפקידיהם אחראים ממוני בטיחות לא רק על זיהוי ואיתור מפגעים בטיחותיים קיימים או פוטנציאליים וטיפול במפגעים אלו, אלא גם על שינוי ממשי של ההתייחסות באותו ארגון לכל הנושא של בטיחות בעבודה. שינוי זה חייב להתרחש הן בקרב הדרג המנהלי והן בקרב העובדים, וישנן דרכים רבות לגרום לא לקרות בצורה אפקטיבית ורצויה.

על מנת להביא לשינוי ארגוני כולל בכל הנוגע להתייחסות לנושא הבטיחות בעבודה נוקטים ממוני בטיחות בשיטות רבות ושונות. למשל – ארגון של הדרכות בטיחות תקופתיות (המועברות על ידי ממונה בטיחות, או על ידי יועץ בטיחות המתמחה בהדרכות בתחום) ומפורטות המועברות בצורה אינטראקטיבית, דינמית וקולחת, על מנת להצליח להטמיע בקרב העובדים מודעות הולכת וגוברת לנושא הבטיחות. דוגמה נוספת היא עריכת סיורים יומיים בהם לוקחים חלק מנהלים ועובדים גם יחד, במטרה לזהות מפגעי בטיחות ולפטל בהם. כלומר, לא לחכות שתתרחש תאונת עבודה ורק לאחר מכן לחקור מה היה לא בסדר ומה ניתן וצריך לשנות, אלא לפעול אקטיבית על מנת למצוא מדי יום מפגעי בטיחות פוטנציאליים, ולמנוע את התאונה מבעוד מועד. לסיורים יומיומיים אלו מטרה כפולה כאמור – זיהוי מפגעי בטיחות מבעוד מועד מצד אחד, ושיתוף העובדים והמנהלים גם יחד בתהליך העלאת רמת הבטיחות במקום העבודה, מה שיסייע להעלות את ההבנה והמודעות שלהם לנושא, ויגרום להם להרגיש חלק אקטיבי ומרכזי בתהליך החשוב ביותר במקום העסק, זה של שמירה על חייהם ובטיחותם האישית של העובדים.

 

יצירת אקלים בטיחות פרודוקטיבי

בפעולתם האקטיבית של ממוני בטיחות, אחת המטרות הכלליות יותר היא יצירה של אקלים בטיחות בעסק – "אקלים בטיחות" היא שיטה חדשה יחסית אשר שמה את הבטיחות במקום העבודה במרכז. על פי גישה זו, אחד התפקידים הראשונים של הנהלת מקום העבודה או הארגון היא לעודד את העובדים לקחת חלק במערך הבטיחות של העסק – לדווח על מפגעי בטיחות קיימים או פוטנציאליים וליזום בעצמם תהליכים לשיפור הבטיחות במקום. לפי שיטה זו על ההנהלה לעודד ולתגמל בפועל עובדים לפעול בצורה אקטיבית לשם העלאת רמת הבטיחות בארגון, ובכך להפוך אותם לחלק אינטגראלי ופעיל ממערך הבטיחות בעסק.

כל זה יוצר כאמור אקלים בטיחות חיובי ופרודוקטיבי במקום העבודה, מה שמעלה משמעותית את הסיכויים להימנע מתאונות עבודה ולשמור על כל העובדים והמנהלים כאחד בריאים וכשירים.

הטמעת אקלים בטיחות ומדיניות ארגונית התומכת באקלים זה ובשילוב אקטיבי של העובדים במערך הבטיחות של העסק הם תהליכים אותם מניעים ומקדמים ממוני בטיחות. כפי שניתן להבין, עבודתם אינה מסתכמת בזיהוי מפגעי בטיחות וכתיבת נהלים, אלא מדובר בתפקיד גדול ומקיף יותר אשר יכול לשמש לצורך בנייה של מערך בטיחות חדש ואפקטיבי יותר, ויצירה של אקלים בטיחות חדש בעסק, בו המודעות לנושא חשוב זה היא גבוהה הרבה יותר מבעבר.

 

חיזוק מערך היחסים בין ההנהלה לעובדים

במקרים בהם ממונה הבטיחות פועל באופן רחב וכללי יותר (דוגמת זה שתואר לעיל) ומסייע לייצר אקלים בטיחות חדש בעסק, מתקבל לרוב תוצר לוואי חיובי ורצוי ביותר – שיפור משמעותי של האינטראקציה של העובדים לבין הנהלת הארגון. מדובר בתוצאה הגיונית ומתבקשת – כאשר ההנהלה מעודדת את העובדים לקחת חלק במשהו כללי וגדול יותר מתפקידם הנקודתי והספציפי (דוגמת שיפור אקטיבי של מערך הבטיחות בעסק), הם בהכרח לוקחים חלק גדול ומשמעותי יותר בפעילות של הארגון, מרגישים כי הם תורמים לא רק לארגון אלא גם לבטיחות האישית שלהם ושל חבריהם לעבודה, ובמידה והם מתוגמלים על הפעולה האקטיבית בה הם נוקטים בכל הנוגע למערך הבטיחות בעסק, מדובר כמובן בתמריץ נוסף בפני עצמו.

ארגונים ובתי עסק רבים בארץ ובעולם מדווחים על שיפור משמעותי במערכות היחסים הפנים ארגוניות, במיוחד אלו שבין דרג ההנהלה לבין העובדים, כתוצאה משיתוף העובדים בשיפור וייעול מערך הבטיחות. זו גם אחת הסיבות לכך שממוני בטיחות רבים שואפים לייצר שינוי מסוג זה בארגונים אליהם הם מגיעים – מדובר בתרומה משמעותית לארגון לא רק מבחינת שמירה על בטיחות העובדים ומניעת תאונות מצערות, אלא גם מבחינת מערכי הכוחות ומערכות היחסים שבין הדרגים השונים בארגון.

כמובן ששיפור מסוג זה מביא בדרכים שונות ומגוונות לעלייה בפרודוקטיביות של העובדים ושל העסק כולו, וכאן כבר טמון תמריץ כלכלי מובהק עבור מנהלים ובעלי עסקים – כמובן ששיפור מערך הבטיחות ושמירה על בריאותם וחייהם של העובדים הוא תמריץ מספיק וחשוב ביותר, אך בפועל, כאשר מתווסף לכך תמריץ כלכלי משמעותי בדמות עלייה בפרודוקטיביות של הארגון כתוצאה משיפור האינטראקציה בין הדרגים השונים בו, הדבר לוכד את תשומת ליבם של יותר מנהלים ובעלי עסקים.

 

לכל זה עשוי להיות אחראי, כאמור, ממונה בטיחות בעבודה, אשר פועל לרוב בשיתוף פעולה עם יועצי בטיחות, כמו גם אנשי מקצוע נוספים מעולם הבטיחות בעבודה. אך על מנת לתת לממונה הבטיחות את החופש והלגיטימציה להכניס שינויים של ממש בארגון וליצור בו אקלים חדש בכל הנוגע להתייחסות לנושא הבטיחות בעבודה, נדרשת מודעות גבוהה יותר מצד בעלי עסקים ומנהלים ליתרונות הפוטנציאליים של תהליכים אלו. מאחר ויתרונות אלו הם כאמור רבים ומשמעותיים ביותר, טוב יעשה כל בעל עסק או מנהל של עסק גדול, אם ישכור את שירותיו של ממונה בטיחות, ו ייתן לו את החופש והלגיטימציה לעשות את עבודתו בצורה רחבה, מקיפה, יסודית ופורצת גבולות קיימים.

לאוס בניית אתרים קידום אתרים אורגני

Call