חברת "א.ב בטיחות" חרטה על דיגלה את קידום המודעות לבטיחות בעבודה ושלום בריאות העבודים בכפוף לחוקי היסוד : פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל – 1970 וחוק אירגון הפיקוח על העבודה התשי"ד – 1954 .
כל זאת תוך שימת דגש על הצד המקצועי והאנושי כאחד .

בין התחומים בהם מטפלת חברת "א.ב בטיחות" :

 • שרותי ממונה בטיחות .
 • בניית מערך בטיחות .
 • בניית תוכנית בטיחות כולל תקציב .
 • בניית תוכנית הדרכה למנהלים ועובדים בהתאם לצורכי הארגון .
 • כתיבת נהלי בטיחות בהתאם למשימות ותהליכים .
 • ניתוח סיכונים בתהליכי העבודה וקביעת תוכנית טיפול .
 • חקירת תאונות וכמעט תאונה .
 • ליווי והסמכה לתקן בטיחות – ת"י 18001 .
 • שרותי ממונה בטיחות לענף הבנייה .
 • הדרכת מנהלים ועובדים .
 • הסמכת עובדים לעבודה בגובה .
 • פיקוח על עבודת קבלני חוץ .
 • בטיחות אש / מבנים .
 • הכנת תיק מפעל , תיק שטח והיתר רעלים .
 • עבודה מול רשויות כגון : משרד העבודה , הרשות הארצית לכבאות והצלה , המשרד לאיכות הסביבה , רשויות ועוד .
 • חוות דעת מומחה לבתי משפט .
 
 

עבור כל מקום עבודה, מפעל, עסק חקלאי, אתר בנייה, או בית עסק מכל סוג אחר בו מועסקים עובדים, השיקול הראשון במעלה והחשוב ביותר של הבעלים והמנהלים של אותו מקום צריך להיות בטיחותם האישית של העובדים. בטיחות בעבודה אינה פריבילגיה או עניין שולי בו צריך רק "לסמן וי" ולהמשיך הלאה – מדובר בבריאותם ובחייהם של העובדים, ובאינספור מקומות עבודה עלולות להיווצר סכנות מוחשיות לבריאות העובדים ולחייהם, במידה ונושא הבטיחות בעבודה אינו מטופל כראוי.

כמובן שאת מערך הבטיחות בעבודה של אותו מקום יש לבנות ולתפעל בהתאם לאופי המקום, לסוג העבודה המתבצעת בו, אופי החומרים והכלים בהם נעשה שימוש, מספר העובדים ושיקולים דומים נוספים. אך באופן כללי, ניתן לומר כי דרכי פעולה מסוימות בתחום הבטיחות בעבודה רלבנטיות עבור רובם המכריע של בתי העסק ומקומות העבודה.

לדוגמה – יועצי בטיחות הם מאנשי המקצוע המרכזיים בעולם הבטיחות בעבודה, ואלו מועסקים על ידי אינספור ארגונים, בתי עסק ומקומות עבודה בישראל כיום. בעוד יועץ בטיחות טוב יכול לסייע משמעותית לייעל ולשפר את מערך הבטיחות בעבודה באותו מקום באמצעות שורה של כלים ודרכי פעולה שונות, במקומות עבודה גדולים קיים אף חיוב בחוק בהעסקת אנשי מקצוע המתמחים בבטיחות בעבודה, דוגמת ממונה בטיחות בעבודה.

בין אם מדובר ביועצי בטיחות ובין אם בממונה בטיחות או כל בעל תפקיד אחר מהתחום, חשוב להפנים כי רק אנשי מקצוע המתמחים בתחום זה יכולים באמת לסייע למקום העבודה להגיע למצב בו בטיחותם האישית של העובדים ושל עוברי האורח במקום נשמרת באופן אופטימאלי.

לאוס בניית אתרים קידום אתרים אורגני

Call