חברת "א.ב בטיחות" חרטה על דיגלה את קידום המודעות לבטיחות בעבודה ושלום בריאות העבודים בכפוף לחוקי היסוד : פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל – 1970 וחוק אירגון הפיקוח על העבודה התשי"ד – 1954 .
כל זאת תוך שימת דגש על הצד המקצועי והאנושי כאחד .

בין התחומים בהם מטפלת חברת "א.ב בטיחות" :

 • שרותי ממונה בטיחות .
 • בניית מערך בטיחות .
 • בניית תוכנית בטיחות כולל תקציב .
 • בניית תוכנית הדרכה למנהלים ועובדים בהתאם לצורכי הארגון .
 • כתיבת נהלי בטיחות בהתאם למשימות ותהליכים .
 • ניתוח סיכונים בתהליכי העבודה וקביעת תוכנית טיפול .
 • חקירת תאונות וכמעט תאונה .
 • ליווי והסמכה לתקן בטיחות – ת"י 18001 .
 • שרותי ממונה בטיחות לענף הבנייה .
 • הדרכת מנהלים ועובדים .
 • הסמכת עובדים לעבודה בגובה .
 • פיקוח על עבודת קבלני חוץ .
 • בטיחות אש / מבנים .
 • הכנת תיק מפעל , תיק שטח והיתר רעלים .
 • עבודה מול רשויות כגון : משרד העבודה , הרשות הארצית לכבאות והצלה , המשרד לאיכות הסביבה , רשויות ועוד .
 • חוות דעת מומחה לבתי משפט .
 
לאוס בניית אתרים קידום אתרים אורגני

Call