עבור אתרי בנייה רבים בישראל נדרשת תכנית ארגון אתר – תכנית הכוללת מידע ספציפי, רב ומפורט אודות אותו אתר, אשר קשור לאופן בו האתר בנוי ומאורגן, בהקשר בטיחותי. כאן באתר תוכלו למצוא פירוט של הסעיפים השונים והמידע הספציפי שניתן למצוא בתכנית שכזו, המהווה חלק ממערך הבטיחות בעבודה באתרי בנייה, בדומה להעסקת ממונה בטיחות א העברה שוטפת של הדרכות בטיחות. כיצד מסייעת לנו ספציפית תכנית ארגון אתר? מהי התועלת המתקבלת ממנה לחברה אשר אתר הבנייה בבעלותה (כמו גם לקבלן המבצע) והאם היא מצדיקה את ההשקעה הנדרשת בהכנת התכנית?

באתרי בנייה רבים תכנית ארגון אתר נדרשת כתנאי מקדים לקבלת היתרי בנייה

בתור התחלה ועוד לפני שנגיע לתועלת המתקבלת כתוצאה מהכנת תכנית ארגון אתר, חשוב להבין כי תכנית זו אינה בגדר המלצה הניתנת לקבלנים ומנהלי אתרי בנייה בארץ, אלא דרישה המעוגנת בחוקי העבודה בישראל. אתרי בנייה רבים אשר עומדים בקריטריונים רלבנטיים דוגמת מספר עובדים המועסקים באתר, סוג המיכון והציוד המשמשים במקום וכד' מחויבים על פי חוק בהכנתה והגשתה של תכנית ארגון אתר, אף כתנאי מקדים מקדי לקבלת היתרי בנייה.

לכן, מנקודת המבט של מנהלי האתר, הקבלנים, העובדים וכל שאר הגורמים המעורבים, אין כאן באמת שאלה של עלות מול תועלת או האם וכיצד תכנית זו מסייעת לנו. מה שכן יש זה חיוב בחוק בו חייבים לעמוד, אחרת לא ניתן לקבל את ההיתרים הנדרשים על מנת להתחיל בעבודה. מבחינה זו דומה התכנית לחיובים אחרים המפורטים בחוק עבר אתרי בנייה ומקומות עבודה מסוימים, דוגמת העסקתו של ממונה בטיחות בעבודה (גם כן באתרים העומדים בקריטריונים מסוימים).

מניעת תאונות עבודה, שמירה על שלום העובדים ותפעול יעיל יותר של תאונות

אך גם אם מתעלמים לרגע מהעובדה כי הכנתה של תכנית ארגון אתר מפורטת כדרישה בחוקי העבודה במדינה, עדיין ניתן לראות בקלות כי הכנת תכנית שכזו מסייעת באופן ישיר לכל אתר בנייה והפועלים העובדים בו, במגוון דרכים שונות.

באופן כללי, ניתן לומר כי תכנית ארגון אתר מעלה את מידת הבטיחות בעבודה המאפיינת את אותו אתר, ומסייעת בפועל לשמור על שלומם של העובדים במקום. הפירוט שמכילה התכנית מסייע לאתר מפגעי בטיחות פוטנציאליים ולהיערך אליהם בצורה טובה יותר וכך למנוע תאונות עבודה מצערות, כמו גם לתפעל בצורה יעילה יותר תאונות ותקלות בטיחות כשהן כן קורות, וכך לצמצם משמעותית את הסיכוי לפגיעה בבריאות או חיי אדם. כמובן שהערך הראשוני והחשוב ביותר המתקבל כאן הוא שמירה על חיי אדם, שלום גופם של העובדים ובריאותם, אך קיים כאן גם ערך כלכלי בלתי מבוטל – תקלות בטיחות ותאונות עבודה למיניהן בדרך כלל עולות הרבה מאוד כסף לחברה המנהלת ומפעילה את אתר הבנייה.

הכנתה של תכנית ארגון אתר אינה מצריכה משאבים רבים במיוחד, אך המשאבים שהיא חוסכת בכך שהיא מסייעת במניעת תאונות ומפגעי בטיחות הם רבים ומשמעותיים ביותר. כך שאם נזקקנו גם לסיבה כלכלית וטכנית להשקעה בתכנית שכזו – יש לנו בהחלט סיבה טובה לעשות זאת!…

 

לאוס בניית אתרים קידום אתרים אורגני

Call