תוכנית ארגון בטיחותי של אתר בניה

חברת א.ב בטיחות מתמחה בביצוע תוכנית ארגון בטיחותי של אתר בניה , צוות המשרד בעל ניסיון רב בתחום הבניה , בניה הנדסית ותשתיות המכיר את צורכי ומגבלות האתר בהתאם לדרישות התקנה בנושא ארגון בטיחותי של אתר בניה .

בהתאם לתקנה 166 בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988, נדרש מבצע הבניה להכין "תוכנית ארגון בטיחותי של אתר הבניה" .

היתרי הבנייה ניתנים עם התניה להכנת תוכנית התארגנות לאתר הבנייה.

 

אתרי הבניה להם נדרש להכין את התוכנית הם:

 • באתר בו מועסקים 50 עובדים ומעלה-כולל עובדי הקבלנים .
 • באתר שגובה המבנה עולה על 25 מטר .
 • באתר בו מוצבים 2 עגורני צריח ומעלה .
 • באתר שהעבודה בו מתבצעת בתוך גזרתו של מפעל פעיל ואין הפרדה בינו לבין החלק הפעיל של המפעל .
 • כל אתר אחר שנדרש לכל ע"י מפקח העבודה .

תוכנית ארגון בטיחותי של אתר הבניה כוללת:

• תוכנית כללית (מפה טופוגרפית) של האתר בקנ"מ 1:250 אשר תכלול בנוסף למבנים העומדים להקמה גם:

 • גידור הקיפי של האתר .
 • דרכי כניסה/יציאה לאתר .
 • דרכי תנועה באתר .
 • דרכי פינוי פסולת .
 • מיקום העגורן – הכולל את רדיוס הפעלתו ודרכי השינוע .
 • מיקום אחסון חומרים .
 • מיקום מבנה עזר (מחסן, משרדים וכד') .
 • מיקום מבנה רווחה לעובדים (שירתים, מי שתיה וכד') . 
 • מיקום קווי חשמל באתר ובסביבה הקרובה .
 • מיקום הזנת חשמל לאתר/גנרטור .
 • פירוט מיקום ציוד כיבוי וברזי שריפה .

• ניהול סיכונים לתהליכי הבניה.

• נוהל איתור וסילוק מפגעי בטיחות .

• נוהל לביצוע עבודות מיוחדות (חפירות, הרכבות, הקמת פיגומים וכד') .

• נוהל בדיקת ציוד וחומרים .

• תוכנית הדרכה לעובדים .

• נוהל תיאום ארגוני ובטיחותי בין הקבלן הראשי לשאר הקבלנים .

• שילוט בטיחותי לאתר .

• נוהל חירום לאתר .

• דרישות והנחיות נוספות שיימסרו ע"י הרשויות הרלוונטיות. 

חברת א.ב בטיחות תכין עבורך "תוכנית ארגון בטיחותי של אתר הבניה" הכוללת נספח בטיחות בידי בעלי מקצוע המתמחים בענף הבניה, בניה הנדסית ותשתיות בזמן המהיר ביותר ובצורה המקצועית ביותר .

ארגון אתר בנייה - א.ב בטיחות

מאמרים שעשויים לעניין אותך

לאוס בניית אתרים קידום אתרים אורגני

Call