אין כל ספק כי אחד הדברים החשובים ביותר בכל אתר בנייה, מפעל או בית עסק/מקום עבודה מכל סוג אחר, הוא בטיחותם האישית של העובדים ושאר האנשים השוהים או עוברים באותו מקום. אינספור כותרות כואבות בדבר תאונות עבודה קטלניות באתרי בנייה בישראל בשנים האחרונות מבהירות את החשיבות והבעייתיות העצומה של נושא זה בארץ. ממונה בטיחות הוא בעל המקצוע באמצעותו שואפת המדינה לשפר את נושא הבטיחות בעבודה, ולקצץ ככל הניתן במספר תאונות העבודה הקלות, הקשות והקטלניות גם יחד

חיוב בחוק להעסקת ממונה בטיחות

בבואנו לסקור את הסמכויות המאפיינות את תפקיד ממונה בטיחות בעבודה, חשוב קודם כל להתייחס לכך שמדובר בבעל מקצוע אשר במקרים רבים נוכחותו במקום העבודה נכפית על המעסיק על פי חוק, כלומר – הוא מחויב בהעסקת בעל מקצוע זה ובהקניית הסמכויות הרלבנטיות עבורו באותו מקום עבודה. חוקי העבודה בישראל קובעים כי ארגונים ובתי עסק רבים אשר עונים לקריטריונים מסוימים (מעסיקים מעל למספר מסוים של עובדים בו זמנית, מתאפיינים בסכנות בטיחותיות פוטנציאליות שונות וכו'), מחויבים בהעסקת ממונה בטיחות ובהקניית הסמכויות הרלבנטיות לבעל מקצוע זה. זוהי, כאמור, אחת מדרכי הפעולה של המדינה בניסיונה לצמצם (ובתקווה למגר לחלוטין) את תאונות העבודה במשק.

סמכויות התפקיד

ומהן אותן סמכויות בהן מחזיק ממונה הבטיחות? ובכן, ממונה בטיחות בעבודה מחזיק במספר סמכויות משמעותיות, אשר נועדו לשים בידיו את הכלים הנחוצים על מנת לשמור על הבטיחות במקום בו הוא מוצב ולהגן על בריאות וחיי העובדים במקום. למשל, על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה משנת 1996 מחזיק ממונה בטיחות בסמכות להורות על הפסקת העבודה באותו מקום במידה נשקפת סכנה מיידית לבריאותו או לחייו של עובד במקום. באחריות ממונה הבטיחות כמובן גם לדווח לגורמים הרלבנטיים על כך, דוגמת המעביד או נציגו במקום.

בנוסף, מחזיק ממונה הבטיחות בסמכות לדרוש את הנהגתם ויישומם של כללי בטיחות נאותים ומספקים במקום העבודה ובכלל התהליכים והמתקנים הנכללים במקום עבודה זה. כלומר, תכניות הבטיחות והנהלים שמכין וכותב ממונה הבטיחות אינם בגדר המלצה גרידא עבור בעל העסק, אלא בגדר הוראות מחייבות של ממש. בנוסף לכך, מחזיק ממונה הבטיחות בסמכות לתחקר לעומק תאונות עבודה שונות, לגזור מהן מסקנות וליישמן במערך הבטיחות של אותו מקום עבודה. בסמכותו גם לבצע ביקורות תקופתיות קבועות ומעקב שוטף אחר תקני הבטיחות במקום, כמו גם אחר מצב הציוד והמיכון בו נעשה שימוש במקום עבודה זה. בהמשך ישיר לכך, מחזיק ממונה הבטיחות בסמכות גם לוודא כי מתקיימת במקום עבודה זה שגרה של בדיקות רפואיות מקיפות ורלבנטיות לעובדים, על מנת לוודא כי בריאותם אינה נפגעת כתוצאה מפעילותם במקום העבודה, כמו גם כתוצאה מחשיפה לחומרים מסוכנים או גורמים מסכנים אחרים כלשהם.

באחריותו של ממונה בטיחות לדווח באופן סדיר ושוטף למפקח העבודה האזורי על הפעולות בהן נקט להעלאת רמת הבטיחות בבית העסק, ולהתלוות אליו בביקוריו במפעל/מקום עבודה. בנוסף, באחריותו לשתף פעולה באופן מלא עם וועדת הבטיחות של אותו מקום עבודה ולהעניק לה את כל המידע הרלבנטי הדרוש לפעילותה, כמו גם לוודא כי מתקיימת באופן סדיר שגרת תרגילים ותרגולים לשעת חירום.

גם מצידו של בעל העסק או מנהל הארגון קיימות מחויבויות מסוימות כלפי ממונה הבטיחות. למשל, באחריות המנהל ליידע את כלל העובדים בארגון בדבר זהות ממונה הבטיחות וסמכויותיו (כך שיידעו לשתף עימו פעולה ככל הנדרש), באחריותו לאפשר לממונה הבטיחות גישה לכל מקום רלבנטי במקום העבודה, לספק לו את כל האמצעים הנדרשים על מנת שיוכל לבצע את תפקידו בצורה מלאה, לאפשר לו להשתתף בהשתלמויות  אשר נדרשות על פי החוק ועוד.

לאוס בניית אתרים קידום אתרים אורגני

Call