תחום הבטיחות בעבודה כולל אנשי מקצוע שונים אשר מחזיקים בהשכלה והסמכה שונה ונותנים מענה לצרכים ובעיות שונות. שניים מאנשי המקצוע הנפוצים והמוכרים ביותר בתחום הם יועצי בטיחות וממונה בטיחות בעבודה, אשר עושים אמנם תפקידים שונים, אך עם חפיפה מסוימת. במידה ואנחנו מנהלים אתר בנייה, מפעל תעשייתי, שטח חקלאי או כל בית עסק ומעוניינים להבין מיהם אנשי המקצוע הרלבנטיים עבורנו ובפרט – האם עלינו להעסיק יועץ בטיחות או ממונה בטיחות בעבודה, חשוב להבין מה ההבדל בין השניים ואיזה בעל מקצוע רלבנטי יותר עבורנו.

מי מאנשי המקצוע אנו מחויבים להעסיק על פי חוק?

בטרם נגיע לפעולות הספציפיות שמבצע כל אחד מבעלי המקצוע הללו, חשוב לבחון את אחד הקריטריונים החשובים והרלבנטיים ביותר עבור בעלי ומנהלי עסקים המעוניינים למצוא את הדרך הטובה ביותר להעלות את רמת הבטיחות בעבודה בעסק שלהם, ולעמוד בדרישות החוק בנושא – מה אומרים חוקי העבודה בישראל בנוגע להעסקת אנשי מקצוע מעולם הבטיחות בעבודה?

ובכן, ממונה בטיחות בעבודה הוא בעל המקצוע אותו מחויבים בתי עסק מסוימים להעסיק על פי חוק. לא מדובר בכל בתי העסק אמנם, אבל ברבים מהעסקים הגדולים יחסית, כולל אתרי בנייה, עסקים חקלאיים ותעשייתיים ועוד. משרד העבודה מפרסם קריטריונים ספציפיים המפרטים אילו בתי עסק מחויבים בהעסקתו של ממונה בטיחות בעבודה, אלו כוללים למשל את מספר העובדים המועסקים בבית העסק ואת היקף פעילותו. בנוסף לכך, גם בתי עסק אשר אינם בהכרח עונים לקריטריונים אלו, אך מפקח עבודה אזורי קובע כי עליהם בכל זאת להעסיק ממונה בטיחות, מחויבים בהעסקתו על פי חוק.

בנוגע ליועצי בטיחות אין דרישות מוגדרות וקבועות בחוק כמו במקרה של ממונה בטיחות, אך חשוב לקחת בחשבון כי במקרים רבים יועצי בטיחות בעבודה מבצעים מתוקף תפקידם פעולות שונות במסגרת תחום הבטיחות והגהות בעבודה להן בתי העסק כן מחויבים, כך שגם במידה ולא יעסיקו ספציפית יועץ בטיחות יצטרכו לדאוג למלא פונקציות אלו, בין אם באמצעות הסמכת אחד מהעובדים הנוכחיים ובין אם באמצעות העסקת עובד נוסף במיוחד לשם כך.

מה ההבדל בפועל בין שני בעלי המקצוע?

ההבדל המרכזי והמשמעותי ביותר בין ממונה בטיחות לבין יועצי בטיחות הוא ההבדל שצוין לעיל בנוגע לעיגון בחוק של העסקת ממונה בטיחות, אך קיימים הבדלים רבים גם באופן עבודתם השוטף.

ממונה בטיחות במקרים רבים מועסק בבתי עסק באופן שוטף (גם אם לא במשרה מלאה), ומלווה את העסק מדי חודש, בעוד יועצי בטיחות לא אחת נקראים למתן ייעוץ נקודתי, או לצורך העברת הדרכות בטיחות וכיוצ"ב (עם זאת, ניתן למצוא פרויקטים ובתי עסק בהם גם יועצי בטיחות מועסקים באופן שוטף לאורך זמן).

בנוסף, קיימים הבדלים מסוימים בתכניות השונות להן אחראים יועצי בטיחות מול ממונה בטיחות. יועץ בטיחות אחראי, למשל, על תכנית ארגון אתר (במקרה של אתרי בנייה), בעוד ממונה בטיחות אחראי על הכנת תיק שטח. עם זאת, במקרים רבים עשויה להיות חפיפה בין התפקידים של השניים, וממונה הבטיחות יבצע תפקידים שיועץ הבטיחות לרוב מבצע או יסמיך עובדים במקום העבודה לעשות זאת (דוגמת העברת הדרכות בטיחות).

ההבדלים בפועל נקבעים בהתאם למקום העבודה הספציפי, לצרכים ולדרישות שלו, ויש לברר בכל מקרה לגופו מיהו בעל המקצוע הרלבנטי והמתאים יותר להעסקה.

 

לאוס בניית אתרים קידום אתרים אורגני

Call