יועצי בטיחות מסוגים שונים מועסקים באינספור ארגונים ומקומות עבודה בישראל, ומהווים חלק מרכזי ומשמעותי ממערכי הבטיחות המבטיחים את בטיחותם האישית של העובדים באותם מקומות. בעוד ישנם סוגים שונים של יועצי בטיחות המחזיקים בהתמחויות שונות, ובעוד פועלים אנשי מקצוע אלו במקביל לתפקידים נוספים מעולם הבטיחות בעבודה דוגמת נאמן או ממונה בטיחות, חשוב לעשות סדר ולהבהיר – מיהם יועצי בטיחות, מהי הכשרתם ומהן סמכויותיהם במקומות בם הם מועסקים?

מי משמש כיועץ בטיחות בפועל?

מיהו, אם כן, יועץ בטיחות? חשוב להבהיר כבר בהתחלה כי בניגוד לתפקידים דוגמת ממונה בטיחות, אשר בהעסקתם מחויבים מפעלים ומקומות עבודה שונים על פי חוק, יועץ בטיחות הוא תפקיד אשר אינו מוגדר באופן רשמי וחד משמעי בחוקי ו/או בתקנות הבטיחות בארץ. עם זאת, יועצי בטיחות מועסקים כאמור באינספור מקומות עבודה שונים בארץ, ומסיבות טובות. מאחר ולא מדובר בתפקיד המוגדר וקבוע בחוק, גם ההכשרה/הסמכה להן נדרש יועץ בטיחות על מנת לעסוק בתחום אינן מוגדרות בחוק באופן חד משמעי, אך ברור כי יכולים לעסוק בתפקיד זה רק אנשי מקצוע אשר בנוסף לבקיאותם בתחום רלבנטי מסוים, גם עברו הכשרות והסמכות שונות בעולם הבטיחות בעבודה. כמובן שיועצי הבטיחות מטעמנו הם כולם אנשי מקצוע מוסמכים ומנוסים, אשר עברו הכשרות שונות ומחזיקים בידע ובניסיון הנדרשים על מנת למלא תפקידם נאמנה ולסייע למעסיקיהם להעלות באופן משמעותי ועקבי את רמת הבטיחות במקום העבודה.

משמשים כיועצי בטיחות נוכל למצוא אנשי מקצוע מקשת רחבה של תחומים, אך על פי רוב יהיו אלו אנשים בעלי ידע נרחב ומקצועי מעולם ההנדסה, כמו גם יועצים אשר עברו קורסים והכשרות שונות ספציפית בתחום הבטיחות בעבודה. במקרה של יועצי בטיחות אש, למשל, מדובר יהיה לרוב באנשי מקצוע המגיעים מתחום הכיבוי והטיפול באש, או לכל הפחות כאלו אשר עברו הכשרות נרחבות בנושא.

יועצי בטיחות אש

ברבים ממקומות העבודה והארגונים מושם דגש משמעותי על בטיחות אש, ובתפקידי יועצי בטיחות אש מועסקים אנשי מקצוע בעלי ניסיון נרחב בתחום ספציפי זה, כמו גם בהתנהלות הרלבנטית מול רשות הכבאות וההצלה. במסגרת תפקידו יועץ בטיחות אש מכין תכניות בטיחות אש ומביאן לאישור מול הרשויות הרלבנטיות דוגמת המשטרה ורשות הכבאות וההצלה, מכין תיק שטח וסקרי סיכונים עבור מקום העבודה, מסייע בהכנת מכרזים לביצוע העבודות הנדרשות על מנת שמקום העבודה יעמוד בתקני בטיחות אש נדרשים ומעביר הדרכות בטיחות אש תקופתיות

יועצי בטיחות באתרי בנייה

באתרי בנייה ממלאים יועצי בטיחות תפקיד מיוחד, עקב ריבוי הסכנות הבטיחותיות הקיימות באתרים אלו מתוקף טבעם. לכן גם נדרשת הכשרה מיוחדת בתחום במקרה של אתרי בנייה (בניגוד למקומות עבודה אחרים בהם ניתן להעסיק יועצי בטיחות גם ללא הכשרה ספציפית זו או אחרת המוגדרת בחוק), וקבלת אישור מטעם המפקח הראשי באזור. יועצי בטיחות המועסקים באתרי בנייה מתמחים לרוב, בין השאר, בעבודה בגובה ובסיכונים הבטיחותיים שהיא מציבה, כמו גם בהפעלה של מיכון כבד מסוגים שונים, אשר לרוב מאפיין אתרי בנייה. ייעוץ בטיחות באתר בנייה כולל כמובן גם הכנה והעברה של הדרכות בטיחות שוטפות וייעודיות לפועלים ושאר העובדים במקום, במטרה לשמור על רמת מודעות וערנות גבוהה בקרב צוות העובדים, מה שיסייע בתקווה להימנע מתאונות עבודה כואבות וקטלניות.

סמכויותיו של יועץ הבטיחות משתנות כאמור ממקום עבודה למקום עבודה, וזאת הן בהתאם לאופיו של אותו מקום והן בהתאם לתחום הספציפי בעולם הבטיחות בו הוא מתמחה. מקום עבודה המעסיק יועץ בטיחות מקצועי, מוסמך ומנוסה, מחזיק גם באינטרס להפקיד בידיו של יועץ זה סמכויות שונות ורבות, על מנת לאפשר לו לעשות את עבודתו בצורה אפקטיבית ולהביא לשיפור מתמיד וניכר במערך הבטיחות של אותו מקום עבודה.

 

לאוס בניית אתרים קידום אתרים אורגני

Call