הנושא החשוב ביותר עליו יש לשים דגש ללא הרף באתרי בנייה ובפרויקטים של בנייה באופן כללי הוא נושא הבטיחות. בישראל אנחנו שומעים מדי חודש על פועלי בניין אשר נהרגו באתר הבנייה, נפלו אל מותם או נהרגו כתוצאה מתאונה מצערת אחרת, אשר ברובם המכריע של המקרים התרחשה עקב אי הקפדה על נוהלי בטיחות בסיסיים. תחום הבטיחות הוא ללא ספק מהתחומים החשובים ביותר אליהם ניתן וצריך להתייחס בכל פרויקט של בנייה, וכך אחד המונחים החשובים והרלבנטיים ביותר בהקשר זה המוכרים לעוסקים בפרויקטים של בנייה הוא "ממונה בטיחות". מהו ממונה בטיחות, מהם תפקידיו ועבור אילו סוגים של פרויקטים רלבנטי תפקיד זה?

 

להתייחס אל הבטיחות באתר הבנייה באופן מקצועי – תפקידיו של ממונה הבטיחות

ממונה בטיחות הוא איש מקצוע אשר עבר הכשרות מתאימות על מנת לשמש בתפקיד זה, המוגדר בחוק במדינת ישראל. תפקידו של ממונה הבטיחות בעבודה הוא להתייחס לנושא הבטיחות האישית של העובדים באתר הבנייה באופן מקצועי ומוקפד, ולהיות הגורם המוודא כי לא רק שכל נהלי הבטיחות נשמרים ומוקפדים, אלא גם כי נעשה ניסיון אקטיבי ובלתי פוסק לאתר מפגעים פוטנציאליים חדשים ולמנוע מפגעי בטיחות אפשריים מבעוד מועד. על ממונה הבטיחות בעבודה לדרוש באופן שוטף את הנהגתם של סדרי ונהלי בטיחות נאותים בכלל תהליכי העבודה באתר, בשימוש בחומרים שונים, בפרטי ציוד כבד או רגיל וכו'.

בנוסף, מוודא ממונה הבטיחות כי הוראות תכנית הבטיחות אשר הוכנה עבור אותו אתר מבוצעות באופן קפדני ושוטף לאורך כל תקופת העבודה.

במילים פשוטות – ממונה בטיחות פועל בדרכים שונות על מנת להבטיח כי בטיחותם האישית של העובדים באתר הבנייה תישמר, וזאת באופן מקצועי ומפורט, בהתאם לתכניות מסודרות ובהקפדה על נהלי בטיחות רבים ושונים אותם מחויבים ליישם בכל מקום עבודה ואתר בנייה.

 

ההגדרות המחייבות העסקתו של ממונה בטיחות בעבודה

ממונה בטיחות בעבודה הוא בעל מקצוע אותו יש להעסיק במקומות עבודה שונים, דוגמת מפעלים ואתרי בנייה. במאמר זה אנו מתייחסים כאמור לאתרי בנייה, ולכן נסקור כאן בקצרה את ההגדרות המחייבות את הממונים על אתר בנייה מסוים להעסיק ממונה בטיחות מקצועי.

הקריטריונים המחייבים העסקתו של ממונה בטיחות מקצועי בכל הנוגע לענף הבנייה כוללים מבצע בנייה המעסיק מעל למאה עובדים בו זמנית באתרי הבנייה השונים, הן ישירות בעצמו והן דרך קבלני משנה. במידה ואתר הבנייה כולל מעל למאה עובדים שונים, מחויב מנהל האתר להעסיק ממונה בטיחות על פי חוק.

בנוסף, גם באתרים בהם מועסקים פחות ממאה עובדים בו זמנית, אך מפקח עבודה אזורי קבע כי על סמך הסיכונים באותו אתר קיים צורך בממונה בטיחות בעבודה, מחויב מנהל האתר למנות ממונה שכזה (על המפקח להורות על כך בכתב).

 

מיהו ממונה הבטיחות בעבודה?

עבור מנהל אתר בנייה העומד בקריטריונים שפורטו לעיל ומחויב על פי חוק להעסיק ממונה בטיחות אשר יפקח ויוודא כי בטיחותם של העובדים באתר נשמרת באופן מספק – לאן עליו לפנות?

ובכן, ממונה בטיחות בעבודה, בדומה לאנשי מקצוע אחרים בתחום דוגמת יועץ בטיחות אש, הוא אדם אשר עבר את ההכשרה המתאימה על מנת לעסוק במקצוע זה מטעם משרד העבודה והרווחה, וקיבל את ההסמכה הסופית מטעם משרד זה על מנת לעסוק בתחום באופן רשמי. תהליך ההסמכה של ממוני בטיחות כולל קורס מפורט במסגרתו נבחנים המשתתפים, מגישים עבודות גמר וצריכים לעמוד בפני וועדת הסמכה המעניקה את האישור הסופי.

רק חברות המעסיקות ממוני בטיחות מוסמכים ומנוסים מורשות להעניק שירות זה באופן מקצועי.

לאוס בניית אתרים קידום אתרים אורגני

Call