הדרכות בטיחות

חברת "א.ב בטיחות" מספקת מערכי הדרכה והסמכה במגוון תחומים בהתאם לצורכי הלקוח והארגון .
ההדרכות מועברות ע"י מדריכי בטיחות מוסמכים .
חברת "א.ב בטיחות" מתמחה בהסמכת עובדים לעבודה בגובה ע"פ דרישות החוק .
כל ההדרכות מבוצעות במקום העבודה .

רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים כולל 6 מטרות: הבטחת האיכות הנאותה של הסביבה , מניעת סכנות לשלום הציבור, בטיחות של הנמצאים במקום העסק ומניעת סכנת הידבקות ומחלות בעלי חיים, הבטחת בריאות הציבור, הבטחת קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשרותי הכבאות .
חברת "א.ב בטיחות" תסייע לך בהשגת רישיון העסק בצורה המקצועית והמהירה ביותר.

תיק שטח

תיק שטח ( הוראת נציב 503 )
מבנים רבים הפזורים ברחבי הארץ מהווים מוקד סיכון בין אם בגלל ריבוי משתמשים בהם ובין אם בגלל מורכבותם וריבוי המתקנים במבנה .
תיק השטח הנה היערכות מוקדמת לאירוע ( שריפה , התמוטטות חלק ממבנה או כל אירוע אחר המהווה סכנה לשוהים במבנה ) , לרבות אירוע שירפה , של השוהים ושל שירותי הכבאות .
תיק השטח ישמש את שירותי כבאות והצלה להכרת המבנה לצורכי לימוד ותרגול בשגרה , ולטיפול באירועים בחלקיו השונים של המבנה בזמן אמת .
תיק השטח הינו הגדרת עקרונות אחידים לאופן הכנת תיק שטח למבנה , כאשר לכל מבנה עליו חלה הוראה זו תינתן בתוך התיק הרחבה בסיעיפים הרלוונטיים , כמתחייב מאופי המבנה.
 

אלו מבנים חייבים בתיק שטח ?

 • מבני מגורים רבי קומות שובהם מעל 29 מ' מהכניסה הקובעת .
 • אולמות שמחה ששטחם עולה על 750 מ"ר והם חלק ממבנה .
 • אצטדיונים ואולמות ספורט עם מושבים מעל 1,000 מקומות ישיבה .
 • בנקים – מבנים בני 2 קומות או יותר מעל 1,000 מ"ר .
 • בתי אבות / בית גיל הזהב – בעלי 50 מיטות ומעלה .
 • בתי מלון ופנימיות מעל 35 מיטות .
 • מבני תעשיה , בתי מסחר , שיווק ושירות לציבור ששטחם עולה על 2,000 מ"ר .
 • מבנה מוזיאונים ששטחם עולה על 1,000 מ"ר .
 • מרכז מסחרי ומרכולים ששטחם עולה על 2,000 מ"ר או בעלי 4 קומות ויותר .
 • קניון .
 • מסוף נוסעים בתחבורה ציבורית ששטחו עולה על 5,000 מ"ר .
 • אוניברסיטאות ומכללות .
 • בתי חולים ומוסדות רפואיים ששטחם עולה על 500 מ"ר .
 • כפרי נוער .
  .

תכולת תיק השטח :

 • מידע על המבנה .
 • תיאור סביבת המבנה .
 • תיאור מערכות אספקת המים והציוד לגילוי וכיבוי אש במבנה .
 • תיאור מפורט של המבנה .
 • מערך החשמל והאנרגיה במבנה .
 • מערך המילוט מהמבנה .
 • תרשימים , תוכניות הנדסיות ותמונות .
 • הערכת סיכונים .
 • נוהל חירום .
 • הערכות בעלי המבנה לטיפול באירוע .
חברת "א.ב. בטיחות" תכין עבורך תיק שטח ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ובזמן הקצר ביותר לאישור רשות כבאות והצלה .

בטיחות בעבודה

חברת "א.ב בטיחות" חרטה על דיגלה את קידום המודעות לבטיחות בעבודה ושלום בריאות העבודים בכפוף לחוקי היסוד : פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל – 1970 וחוק אירגון הפיקוח על העבודה התשי"ד – 1954 .
כל זאת תוך שימת דגש על הצד המקצועי והאנושי כאחד .

בין התחומים בהם מטפלת חברת "א.ב בטיחות" :

 • שרותי ממונה בטיחות .
 • בניית מערך בטיחות .
 • בניית תוכנית בטיחות כולל תקציב .
 • בניית תוכנית הדרכה למנהלים ועובדים בהתאם לצורכי הארגון .
 • כתיבת נהלי בטיחות בהתאם למשימות ותהליכים .
 • ניתוח סיכונים בתהליכי העבודה וקביעת תוכנית טיפול .
 • חקירת תאונות וכמעט תאונה .
 • ליווי והסמכה לתקן בטיחות – ת"י 18001 .
 • שרותי ממונה בטיחות לענף הבנייה .
 • הדרכת מנהלים ועובדים .
 • הסמכת עובדים לעבודה בגובה .
 • פיקוח על עבודת קבלני חוץ .
 • בטיחות אש / מבנים .
 • הכנת תיק מפעל , תיק שטח והיתר רעלים .
 • עבודה מול רשויות כגון : משרד העבודה , הרשות הארצית לכבאות והצלה , המשרד לאיכות הסביבה , רשויות ועוד .
 • חוות דעת מומחה לבתי משפט .
 

ממונה בטיחות

חברת "א.ב בטיחות" מספקת שירותי ממונה בטיחות במשרה מלאה או חלקית וזאת בהתאם לדרישות החוק בכפוף לקריטריונים לקביעת היקף זמן עבודתו של ממונה הבטיחות בהתאם להערכת הסיכון לעובדים במפעל.

כל ממוני הבטיחות בחברתנו בעלי אישור כשרות וניסיון בענפי התעשייה , בניה , הייטק , מזון ועוד .

 

על מי החובה למנות ממונה בטיחות:

 • מחזיק במקום עבודה שחלה עליו פקודת הבטיחות בעבודה , כולה או חלקה , ואשר מועסקים בו חמישים עובדים לפחות .
 • מחזיק במקום העבודה הנמנה עם הסוגים המפורטים בתוספת השניה ושמועסקים בו חמישים עובדים לפחות .
 • מבצע בניה המעסיק , בעצמו או באמצעות קבלני משנה , 100 עובדים לפחות באתרי הבניה בו זמנית .
 • מעסיק , המעסיק בחקלאות , 50 עובדים לפחות בו זמנית .
 • מחזיק בכל מקום עבודה אחר , שעל סמך הסיכונים בו קבע מפקח עבודה אזורי, שיש למנות בו ממונה על הבטיחות, והורה לו, בכתב, לעשות כן .

  .

תפקידיו וסמכויותיו של ממונה בטיחות אש :

מתפקידו של ממונה על הבטיחות לייעץ למעביד בכל הנוגע לחוקים , לתקנות ולתקנים בעניני בטיחות , לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון בנוגע לבטיחות , גהות , הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל ולקדם את התודעה בנושאים אלה :

 • לאתר במפעל מפגעי בטיחות וגיהות , ולהודיע עליהם למעביד .
 • לוודא קיום התקני בטיחות וגיהות נאותים במפעל .
 • לדרוש הנהגת סדרי בטיחות וגיהות נאותים במפעל , בתהליכי העבודה , במיתקנים , במיבנים , בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם .
 • לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ( מסירת מידע והדרכת עובדים ) , התשמ"ד 1984 , ולהכנת תכנית להדרכת עובדים .
 • לוודא הכנת תוכנית בטיחות ועידכונה כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה ( תוכנית בטיחות ) .
 • לוודא ביצוע הוראות תכנית בטיחות שהוכנה במפעל והכללת דרישות בטיחות וגיהות בהוראות עדכניות לשימוש , הפעלה , תחזוקה איחסון בטוח של ציוד , של חומרים ושל תהליכי עבודה במפעל .

ממונה בטיחות אש של חברת א.ב בטיחות

בטיחות באש

חברת "א.ב בטיחות" מלווים יזמים ואדריכלים בכל פרויקט בינוי משלבי התכנון תוך כדי הבניה ועד איכלוס .
בחברתנו צוות מהנדסים , אדריכלים וממוני בטיחות אש בעלי נסיון רב היבצעו עבורך תוכנית בטיחות אש לקבלת אישור מהיר של רשות כבאות והצלה .
חברת "א.ב בטיחות" מספקת שרותי יעוץ , תכנון וניהול בכל הארץ ובכל סדר גודל , גדול כקטן כאחד . מבנים חדשים , מבנים קיימים ולמבנים בתהליך שיפוץ ( שינוי יעוד ) עפ"י דרישות המזמין ובכפוף לדרישות החוק .

בין הנושאים בהם מטפלת חברת "א.ב בטיחות"

 • הכנה ואישור תוכנית בטיחות אש מול רשות כבאות והצלה , משטרה ורישוי עסקים .
 • הכנת תיק שטח למבנים .
 • הכנת סקרי סיכונים .
 • כתיבת נהלי בטיחות אש .
 • ביצוע הדרכות .
 • סיוע בהכנת מכרזים לביצוע דרישות בטיחות אש ופיקוח על הביצוע .
לאוס בניית אתרים קידום אתרים אורגני

Call