ארגונים רבים ובפרט מפעלים רבים בכל ענפי התעשייה השונים, עובדים כשמעל ראשם מרחפים שורה של סיכונים אופציונליים שעלולים להשפיע באופן ישיר על תפקוד המפעל או הארגון, וכמובן על תפוקתו. סקרי סיכונים הינם גורם קריטי העומד כחלק מתכנית הבטיחות במקום, ואף מהווים את הבסיס לביצוע תכנית הבטיחות כולה. בעזרת סקרי הסיכונים, ניתן לזהות ולהעריך באופן מדויק את כל הסיכונים האפשריים במפעל או במבנה בו פועל הארגון. דוגמאות לסיכונים אפשריים יוכלו להיות לדוגמא תשתיות חשמל, עבודות בגובה, קיומם של חומרים מסוכנים ועוד רבים. משום כך, חובה על פי חוק לבצע סקר סיכונים, במטרה לצמצם את כל הסכנות האפשריות, ואת האפשרות לכך שיתממשו.

סקרי סיכונים לסביבה בטוחה יותר

בהגדרה, סיכון הינו כל גורם ומפגע שיוכל בשלב כזה או אחר לפגוע בסביבה, ובבני אדם בפרט. סיכונים לא ניתן לבטל באופן מוחלט, אך ניתן לצמצם את האפשרות להתרחשותו ולבצע מהלכים שיסייעו לצמצום הסיכון. המטרה העיקרית בביצוע סקרי סיכונים היא קבלת תמונה ברורה יותר של מצב הבטיחות במקום. הדרג הניהולי הוא האחראי על כך, מכיוון שבסופו של דבר מדובר בשרשרת גורמים התלויים זה בזה; רמת הבטיחות תשפיע ישירות על התקציב, ועל האפשרות שהסיכונים יתממשו ויהפכו לסיכון ממשי עבור העובדים במקום.

סקר הסיכונים מתבצע בשלושה שלבים עיקריים:

  • מזהים את הסכנה – בשלב הראשון נזהה את גורמי הסיכון והמפגעים הפוטנציאליים. על מנת לעשות זאת, יש לנתח באופן מקיף ומפורט את המבנה, ולסמן את נקודות התורפה שלו. למשל, אזורים בהם מאכסנים חומרים מסוכנים.
  • כיצד נתמודד עם הסכנה? – לאחר שמיפינו את המקום ואנו מודעים לכל הנקודות המסוכנות בו, ניתן לעבור לשלב הבא. כעת, יש להעריך את דרגת הסיכון בכל נקודה מסוכנת שאיתרנו, ולהכין תכנית התמודדות כנגד כל סיכון אופציונלי. התכנית תכלול שלבי פעולה בכל אירוע, תדריכי עובדים באופן רציף ומינוי גורמים אחראיים (ממונה בטיחות), וכמובן התקנת אמצעי מיגון.
  • נשארים מעודכנים – ההמלצה הטובה ביותר היא לשמור על כוננות מתמדת, ולפעול לכל אורך שגרת היום להקטנת הסיכונים, ולצמצום האפשרות לפגיעה בציוד, ועל אחת כמה וכמה – בחיי אדם.

 

חיי אדם כערך עליון

לא תאמינו עד כמה מקום העבודה שלכם עלול להתגלות כמסוכן, בעיקר אם לא נשאף לשמירה על שגרה בטיחותית בכל האספקטים. המפגעים הפוטנציאליים שסקר הסיכונים עלול להעלות אולי ייראו בחלקם לא מזיקים, אך טעות אחת קטנה יכולה להוביל לאבדן חיי אדם. הצוות המקצועי של חברת א.ב בטיחות יגיע עד אליכם, לזיהוי הגורמים המסוכנים, הערכת דרכי ההתמודדות עמם ועד לעריכת תכנית פעולה יעילה ומפורטת.

 

סקרי סיכונים  - א.ב בטיחות

 

 

 

לאוס בניית אתרים קידום אתרים אורגני

Call