בטיחות בעבודה, זה דבר חשוב מאין כמותו. כל עובד מעוניין להגיע בסיום יום עבודתו בשלום לביתו וכל מעביד מעוניין לדאוג לבטיחות האידאלית במקום העבודה עבור עובדיו.

ישנם מקומות עבודה אשר נחשבים כמקומות עבודה מסוכנים יותר ממקומות עבודה סטנדרטיים ולכן, מקומות עבודה מעין אלו המכילים מעל ל-50 עובדים, חייבים על פי החוק למנות ממונה בטיחות בעבודה אשר יסייע לשמור על הבטיחות האידאלית במקום העבודה.

מה תפקידו של ממונה בטיחות עבודה?

הממונה על הבטיחות הינו בעל תפקיד חשוב ומרכזי כמסייע למנהל בהכרת והסרת הסיכונים.

הן עפ"י ניסיונו כעובד ותיק והן בתוקף תפקידו להתריע על הסיכונים הקיימים לכן הוא מהווה עזר כנגד למנהל,

הממונה על הבטיחות חייב להכיר היטב את תהליכי העבודה אם זה מתוך סיורים ואם זה מתוך ניתוח תאונות או כמעט תאונות שהתרחשו בעבר.

מאידך, המנהל צריך לראות בממונה על הבטיחות כבעל פונקציה חיונית בארגון ולהתחשב בדוחות שלו ובהתרעות שלו.

בכדי שהממונה על הבטיחות בעבודה  ימלא את תפקידו ביעילות הוא חייב להכיר את תהליכי העבודה השונים בארגון את הציוד הקיים ונקודות התורפה השונות, ויכול מתוך הידע האישי שלו להמליץ על שיפורים בבטיחות ולהצביע על מפגעים ולדרוש להסירם.

מוטב כמובן שהממונה על הבטיחות יכיר את האנשים בארגון או לפחות את מנהלי המחלקות, וכן שהוא עצמו יהיה מוכר, כך שהעובדים יתנו בו אמון ויפנו אליו במקרה של גילוי מפגע או תקלה.

מכיוון שישנם לא מעט מקומות עבודה, המהווים סביבת עבודה מסוכנת עבור העובדים כגון: עבודות בשטחים חקלאיים, עבודות בגובה, עבודות בשטחי בנייה, עבודות עם חומרים מסוכנים ועוד, יש צורך מהותי בממונה בטיחות בעבודה. במסגרת תפקידו יבנה ממונה הבטיחות תכנית לניהול הבטיחות, יכתוב נהלי בטיחות הרלוונטיים לשמירה על הבטיחות, יבדוק את הציוד ויוודא כי הוא רלוונטי עבור עבודות מסוכנות,  יבחן את החומרים אשר משתמשים בהם יכתיב נהלים ויעניק הדרכות פרטיות לעובדים. אין ספק שיועץ בטיחות בעבודה הוא איש המקצוע האידאלי בכדי להבטיח שכל העובדים בעבודה לא יינזקו או יפגעו באופן כלשהו, יבצעו את עבודתם בזהירות ובטיחות ויחזרו לביתם בשלום.

אין ספק שיועץ בטיחות בעבודה של חברת א.ב בטיחות יבצע את עבודתו באופן הטוב והמקצועי ביותר ויבטיח לכם את הבטיחות האידאלית במקום העבודה.

לאוס בניית אתרים קידום אתרים אורגני

Call