הדרכות בטיחות בגובה

הכשרת והסמכת עובדים לעבודה בגובה
 

החל מחודש נובמבר 2008 , נכנסה לתוקף בישראל "תקנה עבודה בגובה התשס"ז 2007" .

התקנה החדשה קובעת את הדרישות להפחתת הסיכונים בעת ביצוע עבודה בגובה, וחובת ההדרכה של כל העוסקים בעבודה לגובה.
כמו כן התקנה קובעת כי בעבודה בגובה יעסקו רק אנשים שעברו הכשרה והסמכה לכך ע"י גורמים שאושרו לכך מטעם אגף הפיקוח על העבודה.

תקציר התקנה :
"עבודה בגובה" –  כל עבודה לרבות גישה למקום עבודה,  שבגינה עלול עובד ליפול לעומק העולה על 2 מטרים , ולרבות עבודה כאמור :
                                * המתבצעת על משטח עבודה ללא גידור או מעקה תקני .
                                *  המצריכה הטיית גוף האדם מעל 45 מעלות מעבר לגדר או למעקה  של משטח העבודה או מדרכת המעבר לפי העניין .
                                * המתבצעת בתוך בימה מתרוממת ניידת, או סל להרמת אדם או פיגום ממוכן .
"תחום עבודה בגובה" – עבודה בגובה  שהיא עבודה :
                                         * על סולמות.
                                         * מתוך סלים להרמת אדם.
                                         * מתוך בימות הרמה מתרוממות ופיגומים ממוכנים.
                                         * בתוך מקום מוקף.
                                         * מעל לפיגומים נייחים.
                                         * מעל גגות.
                                         * מעל מבנה קונסטרוקציה.
                                         * בטיפול בעצים וגיזומם.
                                         * בהקמת בימות והתקנת מערכות תאורה והגברה.
הכשרה ומינוי לעבודה בגובה – העבודה לגובה תבוצע רק ע"י:
                                                  * אדם בגיר.
                                                  * העובד הודרך, ע"י מדריך עבודה בגובה לפי התקנה.

משמעות התקנה
משמעות תקנה זו היא, כל מעסיק של עובדים החשופים לתנאים הנ"ל, גם אם זאת לא עבודתם העיקרית, יחויב לוודא כי כל עובד מחזיק בתעודה מתאימה לסוג עבודת הגובה שהוא נדרש לבצע.
במידה ואין לעובד את התעודה הנדרשת על המעסיק לדאוג להכשרתו בהקדם ובכל מקרה לא להתיר לעובד לבצע את עבודת הגובה.
עבודה בגובה ללא תעודה המוכיחה על הכשרה מתאימה פירושה עבירה על החוק.
 

חברת "א.ב בטיחות" עוסקת בהדרכות בטיחות ומוסמכת להכשרת והסמכת עובדים לעבודה בגובה .
צוות ההדרכה מורכב ממדריכים מנוסים ומוכשרים בהדרכות בטיחות בעבודה בכלל ובעבודה בגובה בפרט .
שילוב של גמישות ויצירתיות מאפשר לחברת "א.ב בטיחות" לצאת ולהדריך במתחם הלקוח ולספק הדרכות מקצועיות ואיכותיות בהתאם לצורכי הארגון .

לאוס בניית אתרים קידום אתרים אורגני

Call